Naše firma provádí
  • Záporové stěny
  • Štětové stěny a jímky
  • Jeřábové práce 
  • Autodoprava


Naše firma spolupracuje převážně  jako subdodavatel pro  velké  i menší stavební firmy na tuzemském trhu, např.:

METROSTAV a.s., UNISTAV a.s., SKANSKA CZ a.s., SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o., BÖGL a KRÝSL k.s.,          VIAMONT DSP a.s., STRABAG, a.s., AT DEVELOPMENT a.s., GEO-ING JIHLAVA spol. s r.o., HERKUL a.s.,               KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., NOVERA spol. s r.o., POHL cz, a.s., RENIX a.s., SDS EXMOST spol. s r.o., SUPER - KRETE - CZECH s.r.o., ZEPRIS s.r.o. a další.

VÝBĚR NÁMI REALIZOVANÝCH STAVEB:
Elektrárna Prunéřov (Herkul a.s.) – záporové stěny, štětové stěny, trysková injektáž
objem prací cca 7 500 000Kč

Elektrárna Tušimice (Swietelsky stavební s.r.o.) – demolice, zemní práce, kotvená záporová stěna, pilotové založení.
objem prací cca 25 000 000Kč

ČOV Psáry (NOVERA spol. s r.o.) – štětová jímka včetně rozepření
objem prací cca 1 000 000Kč

ČOV Žďár (MAPECO MOST s.r.o.) – štětová jímka včetně rozepření
objem prací cca 2 500 000Kč

SOKP  LAHOVICE (STRABAG a.s.) – štětové jímky, záporové stěny
objem prací cca 4 000 000Kč

Rozšíření mostu přes řeku Bílinu (VIAMONT a.s.) – štětová stěna
objem prací cca 2 500 000Kč

Butadien Kralupy n/V (Konstruktiva Konsit a.s.) – záporové pažení, štětová jímka, piloty.
objem prací cca 3 500 000Kč

Hotel Hermitage Praha (Skanska a.s.) – záporová stěna, štětová stěna, demolice, zemní práce, trysková injektáž, piloty, podkladní betony
objem prací cca 27 000 000Kč

Hotel Aqua + parkoviště (Unistav a.s.) – zemní práce, štětová jímka
objem prací cca 8 000 000Kč

Bytový dům Na Topolce – (Stump Spezialtiefbau spol. s r.o.) – zemní práce
objem prací cca 4 500 000Kč

Elektrárna Ledvice (VHS spol. s r.o.) - zemní práce, štětové jímky, záporové pažení, rozpěrné rámy
objem prací cca 8 000 000Kč

výběr dříve realizovaných staveb:
- Elektrárna Tušimice - demolice odsiřovacího zařízení
- Pažení stavebních jam na odsíření elektrárny Mělník
- Pažení stavebních jam na ČOV Poděbrady
- Demolice bet. ploch - Letiště Ruzyně
- Demoliční práce a pažení jam v areálu KAUČUK Kralupy
- Pažení stavebních jam na obytných souborech " Zahradní Město"
- Zemní práce při stavbě hotelu DON GIOVANNI 34 tis. m3

menu